Skarvene fra Utrøst

Skarvene fra Utrøst

Kunstner Karl Erik Harr skriver i et forord til en illustrert utgave av fortellingen. ”Utrøst ligger godt til for bilder. Ingen har sett det, ingen vet hvor det ligger. Derfor er det desto lettere å male Utrøst. Man må dikte det frem.” Det er en forunderlig fortelling...