Kronotopen i praksis

Kronotopen i praksis

Tidligere skrev jeg om kronotopen som primært kommer fra en litteraturteoretisk synsvinkel. Jeg vil nå se nærmere på hvordan kronotopen kan arbeides med i praksis. Jeg skal se på to praxiser. Den ene er å se på materiale fra en til en fortelling jeg har gjort i...