Del litt på kaka

Del litt på kaka

Mat og fortelling har også et mer grunnleggende forhold. Det handlet om å overleve, om å få mat og overleve matjakten uten selv å bli spist eller tatt. Og dette forholdet fører også til et behov for å fortelle; det handlet om å forvalte og videreføre en kunnskap og om...