Del for del

Del for del

Som nevnt i innlegget her, fortalte jeg folkeeventyret om Lurvehette i fjor høst, altså min versjon av den, som jeg er ennå ikke helt på plass med. Lurvehette er et atypisk folkeeventyr, man faller for heltinnen som overhodet ikke oppfører seg slik det er forventet....