tirsdag, desember 10, 2019
Home Blog Page 786

Elvelangs

0

Fra ca. 2000 til 2004 var jeg med som forteller i arrangementet elvelangs ved Akerselva. Det første året var en oppstart med markering, naturlig nok. Jeg har arbeidet med koreografen Kate Bresee. Jeg fortalte en fortelling som to dansere danset til og en rekke dykkere kom fra elven som et høydepunkt i arrangementet.

De andre gangene har vært med fortellere, hvor vi har stått i skråning eller i en sving og dannet en flaskehals med våre fortellinger.

Å fortelle ute er spesielt magisk, om man da kommer seg over alle de faktiske hindringene som ligger tilstede i et uterom. Det er lydmessig støy og mye å hvile øynene på. Om man treffer med fortellingen, danner fortellingens landskap et rom for lytterne å gå inn i og denne konsentrasjonen er magisk. Man bør derfor være spesifikk i sitt valg av fortelling. En kort fortelling er grei, men ikke nok til å danne dette rommet. Lang fortelling er for krevende for konsentrasjonen.

Denne torsdagen skal jeg tilbake til elvelangs. Line Alsaker og jeg skal fortelle sammen slik vi engang gjorde. Jeg ser fram til det. Vi kommer til å stå ved en bro, så gjelder det da å finne ut hvilken.

Stories

0

”Stories Narrative activities in the language classroom” er en fagbok av Ruth Wajnryb proppfull av øvelser. Dette er en bok som primært retter seg mot språklærere og skriftliggjøring av fortellinger. Men noen av øvelsene kan lett adapteres over til muntlige aktiviteter.

bilde

Forfatteren har en interessant inndeling av det som blir en fortelling. Først kommer erfaringen, skriver hun ”The experience is the event or incident or moment or slice of life that is encountered as it happens”. Fortellingen (the story) er en persons refleksjoner over det som skjedde, men det har ennå ikke fått en form som gjør at det kan formidles. Den estetiske og etiske formen en fortelling har når den formidles kaller forfatteren for narrativet. Disse begrepene kan kanskje ikke helt gjelde den muntlige formidlingen, men det er et interessant perspektiv på en fortellings evolusjon.

Videre i boken bruker forfatteren begrepet ”etnisk minne” noe jeg også finner interessant. Dette er et bestemt kollektivs minne, bestående av en rekke fortellinger, som bygger opp under et kollektivs identitet.

Dette er ingen tung teori bok, men en bok for den som søker øvelser.

Bøffelkvinnen

0

Dette er en fortelling som ble muntlig formidlet og var en del av programmet: ”Historiene kledde henne”. Programmet ble utviklet sammen med Mathilde Grooss Viddal.