tirsdag, september 17, 2019
Home Blog Page 773

Stories

0

”Stories Narrative activities in the language classroom” er en fagbok av Ruth Wajnryb proppfull av øvelser. Dette er en bok som primært retter seg mot språklærere og skriftliggjøring av fortellinger. Men noen av øvelsene kan lett adapteres over til muntlige aktiviteter.

bilde

Forfatteren har en interessant inndeling av det som blir en fortelling. Først kommer erfaringen, skriver hun ”The experience is the event or incident or moment or slice of life that is encountered as it happens”. Fortellingen (the story) er en persons refleksjoner over det som skjedde, men det har ennå ikke fått en form som gjør at det kan formidles. Den estetiske og etiske formen en fortelling har når den formidles kaller forfatteren for narrativet. Disse begrepene kan kanskje ikke helt gjelde den muntlige formidlingen, men det er et interessant perspektiv på en fortellings evolusjon.

Videre i boken bruker forfatteren begrepet ”etnisk minne” noe jeg også finner interessant. Dette er et bestemt kollektivs minne, bestående av en rekke fortellinger, som bygger opp under et kollektivs identitet.

Dette er ingen tung teori bok, men en bok for den som søker øvelser.

Bøffelkvinnen

0

Dette er en fortelling som ble muntlig formidlet og var en del av programmet: ”Historiene kledde henne”. Programmet ble utviklet sammen med Mathilde Grooss Viddal.

Fortelling i Wales

0

Jeg har, som nevnt, deltatt på Beyond the border i år, den store fortellerfestivalen i Wales. Før selve festivalen ble jeg sendt ut i skolen. Der på skolen spiste lærere og elever potetgull i lunsjen og skolematen besto av hamburger. Uansett jeg hadde fire fortellerstunder, hvor 2 fungerte godt og 2 heller dårlig. Det er ikke et sjakktrekk å prøve å fortelle for 4 – 5 åringer, 60 i alt, i en time på gebrokkent engelsk i et rom de pleier å bruke i gym. Heller mislykket! Jeg ville i prinsippet ikke engang ha gjort det i Norge. Men for de større barna fungerte det glitrende, bortsett fra at jeg i en fortelling brukte ordet ”shit”, noe jeg fikk reprimande for.

På selve festivalen hadde jeg en familieforestilling, som heller ikke fungerte optimalt. Noen av fortellingene klaffet og i ettertid skrev en lytter til meg: ” I told two of the stories you told at Beyond the Borders to my school children this week. They loved them, thank you”.

IMG_5240

Mot Beyond the border gikk all energi mot å få Volund opp og stå. Mathilde og jeg øvde utrettelig og jeg tror jeg selv kan si at dette gikk faktisk ganske bra.
Siste dag hadde jeg et par fortellinger i det såkalte ”Rambling house”, hvor jeg opptrådte sammen med Laura Simms, Hugh Lupton, Dominic Kelly (et nytt og herlig bekjentskap) og Nell. Her tok jeg noe av mitt erotiske program som alltid er lett å fortelle og gir mye energi!
Jeg dro rett fra Wales til Slovenia, noe jeg vil skrive om i et annet innlegg.