Home Blog Page 760

Fortellersirkel – et gratis fortellerkurs for lærere – en del av EU prosjektet «Tales»

0
Fortellersirkel

TALES er et Comenius multilateral prosjekt som ønsker å innføre muntlig og digital fortelling og bruk av fortellerteknikker som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. TALES startet i november 2013 og vil avsluttes november 2015.

Førstelektor og forteller Mimesis Heidi Dahlsveen ved HiOA og masterstudent Ingeborg Speljavik Rød har i ungdom – og videregåendeskole prøvd ut piloten «Fortellersirkel».

Fortellersirkel er en estetisk, demokratisk og didaktisk tilnærming med fokus på den muntlig fortellingen. Fortellersirkelen er utviklet og prøvd ut i henhold til følgende nøkkelkompetanser satt av EU:

 Kommunikativ kompetanse i morsmål
 Læringskompetanse
 Interpersonlige og interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse;
 Iverksetterånd/entreprenørskap
 Kulturell uttrykksevne

I forbindelse med EU prosjektet vil det bli arrangert et fortellerkurs for lærere. Fortellerkurset vil bestå av:
– Informasjon om TALES
– Bakgrunn til og hensikten med fortellersirkel
– Praktiske øvelser i fortellerteknikk med fokus på demokrati

Kurset krever ingen forhåndskunnskap og egner seg for alle som ønsker et innblikk i bruk av fortelling i skolen og/eller som trenger å noen nye øvelser de kan bruke i klasserommet.
Praktisk info:
Dag: 28. mai
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (nærmere info blir gitt til den påmeldte)
Kurset blir ledet av forteller og førstelektor Mimesis Heidi Dahlsveen. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Hennes hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger. Ved siden av å fortelle, er Heidi ansatt som førstelektor i Fortellerkunst ved Høgskolen I Oslo og Akershus.
Enkel bevertning
Påmelding: heidi.dahlsveen@hioa.no

På programmet 2015 #20

0

Jeg har tilbragt helgen med å lage noen «flyers» med oversikt av forestillinger, samt diverse. Det måtte blir 2, da jeg ikke kunne lage mer enn 30 sider ad gangen.

A manual in understanding troll – V is for Vingtor #118 #AZchallenge

1

Vingtor is another name for the Norse god Tor. Through the myths it seems like he has one main task and that is to protect the gods from the giants, jotner and troll. He almost got married to a troll once, when he had to dress as a bride to get his precious hammer back.

Troll are afraid of thunder, because they think it is the god Tor coming, for the same reason they are afraid of drums – they sounds like thunder. Eventhough Tor for most part are not an element in folktales, you still find the trolls fright for him, and this I find interesting in a bigger picture. Our fear does not necessarily come from something we ourselves have experienced, but from something that is inherited through a culture.