Home Blog Page 749

Mastereksamen #HiOA

0

Det har vært to fine dager med å få overvære den praktiske delen ved den aller første mastereksamen for drama/teater på Høgskolen i Oslo og Akershus. Læringskurven har vært bratt for oss lærere/veiledere og vi er ikke lite nervøse når meget kompetente sensorer kommer med sin tunge kompetanse og skal grille de vi har fulgt gjennom to år, ja kanskje flere år. Årets kandidater har vi faktisk sett gjennom bachelor, noen PPU og da endelig master. I tillegg vil kanskje og muligens vil en av dem få den ene stipendiat stillingen vi omsider har klart å karre til oss.

bilde

Dette har unektelig lagt ekstra press på oss som arbeider fast ved seksjonen, de fleste av oss er estetiske praktikere med spesial kompetanse innenfor ulike emner. Vi hevder om denne praksisen, likevel må vi nå omgi oss med vitenskapsteori og lese oss kraftig opp slik at vi tilsynelatende ligger et hode foran våre studenter. Vår fordel er at vi har en godt dekket empiri som danner det nødvendige grunnlaget for teorien. Jeg ser ikke noe motsetningsforhold mellom praksis og teori, de beriker hverandre. Teorien danner rammer for refleksjon rundt teorien, teorien kan inspirere til ny praksis, praksis kan riste teorien løs. Praksis og teori er et spennende par og spennet mellom disse gir energi til å drive på videre. Når du finner det teoretiske rammeverket føler du deg faktisk ikke så ensom lenger.

bilde[2]

I går fikk vi være med på en mer pedagogisk teatral musikk opplevelse med elever fra grunnskolen tilstede. I dag deltok vi i en mer performance lignende hendelse som satte i gang en rad av refleksjon. Dette er gøy.

Performance by #SavemeOh

2

So yesterday evening, way too late btw, Saveme Oh had one of her immersive, interactive, collective, enchanting performances. It was brilliant.

walktheline_003
walktheline_005
walktheline_006

The performance was done to music by Philip Glass, and one has the opportunity to experience it on Saturday too.

walktheline_007
walktheline_008
walktheline_009

I must also mention, since she would never think of doing it, some of the animations, was made by me.

walktheline_010
walktheline_012
walktheline_015
walktheline_016
walktheline_018

Now it remains to see if she takes the challenge to create a show based on the story being told invoice …….. ^^

walktheline_020
walktheline_021
walktheline_024
walktheline_026
walktheline_028
walktheline_031
walktheline_033

walktheline_036
walktheline_037

Taciturnly closing to day and some few words

0

The stunning work of Selavy Oh is closing today, those silently falling snowflakes only to be recalled in images.

Taciturn means: (Of a person) reserved or uncommunicative in speech; saying little. Taciturnly become for me a personal story, or rather a communicated memory because it lacks the coherent scenes of a narrative. Apart from one island on the side where you see some characters, perhaps one, in numerous actions.
First of all, I never spoke at school before seven years had passed, this I made a performance about some years ago called ”Post Silence”. I grew up on a small island, and noone seemed to care much about me not talking at school and it did not bother me either. I could then live fully out the fiction I had created. Besides, being a storyteller today, I think it was a good thing to spend 7 years as a listener.

taciturnlyfinal_002

When it comes to the island with the small sculpties, there is two stories going on. I wanted to have some personal impact by the impression of the big spheres falling down, and standing there looking at them, figuring out what intuitivly came to me, I suddenly got a glimpse of the tsunami. Not that I have experienced this, but the stories from 2004 also reached me of course. And I was on school tour jus after the catastrophe and some of the schools had lost some of their pupils.
As I was working in poser, figuring out the poses, I remembered my own childhood. My father was a psychopath. Violence was part of my early childhood, but fortunately my mother managed ”to escape” with us children before it was too late. I do not feel like a victim today, but it’s not something I go around and talk about. Nevertheless, it is a resource that can be used without being oppressive and some will feel the need to comfort or similar. But it is also important to be observant of what it sets off in others.

taciturnlyfinal_004

The silence was the theme of this installation, and when I looked for character it came to me immediately, as I remembered the book, the horrifying personal story ”When rabbit howls”. The character got something that could be interpreted as a bunny, with my limited creating skills.
These impressions was just hinted in the installation, and hopefully it was so open that it could be interpreted as something completely different.