Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

48 innlegg på 48 timer: nummer førtito – Livsfortellinger #242

Om du er interessert i en mer akademisk tilnærming til fortellerfaget, er dette boken for deg: ”Telling lives Exploring dimensions of narratives” av Marianne Horsdal. Den handler ikke direkte om den muntlige fortellingen, selv om boken også rommer det.
Det er fantastisk å komme over en bok som er solid forankret i forskning og som reflekterer godt rundt ulike betydningsfulle emner som minne, temporalitet og ”plot”. Begrepene skiller seg noe hva vi er vant til innenfor den muntlige fortellingen, og en del av teoriene er relatert til den skriftlige fortellingen. Det er heller ikke negativt at det kommer fra en dansk forfatter, som tydeligvis er anerkjent innenfor narratologi miljøet. Horsdals utgangspunkt er intervju av informanter for å hente fram deres livsfortellinger. Så her vanker det også tips til hvordan du foretar intervjuer.
Det er spesielt delene som tar for seg temporalitet og minne som er interessante. Temporalitet kommer av at vi konkret beveger oss fra rom til rom og sted til sted. En fortelling beveger seg i et tidsrom mellom begynnelse og slutt. Denne følelsen av bevegelse av tid, kan relateres til at vi er skapninger i bevegelse: ”Our physical and perceived experiences of movements in space, and our experiences of moving from one place to another, from a point of departure to a destination ../(..)/.. makes up the embodied foundation for our cognitive understanding of the temporal space of time and, thus, of the format of narrative.” (s.12) Vi har erfaring i at en lenger distanse tar lenger tid å gå enn en kort. Ikke bare har vi en fysisk erfaring av ”tidsrom”, vi er heller ikke bundet av ”her og nå”. Vi kan forestille oss fortiden og tenke oss til framtiden. Å skape en sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid er en narrativ kompetanse vi lærer tidlig.

Vårt minne er delt i to kategorier ”implicit” og ”explicit”. ”Explicit” minne er det vi bevisst bruker, når vi lærer. Den andre kategorien har vi ingen bevissthet rundt, det er som om vår hjerne skanner mer enn det vi bevisst erfarer. Om du f. eks en gang ble bitt av en hund, uten at du erindrer det, vil du kanskje reagere med frykt når du møter hunder.

48 innlegg på 48 timer: nummer førti – Hjelpen #241

Da jeg var liten fortalte vår mor ofte en fortelling om da hun selv var barn og var ute og gikk i mørket. I sin redsel for å gå hjemover alene i mørket, er hun sikker på at hun brått så en engel framfor seg som ledet henne hjem. Nå som jeg var voksen og referer til den fortellingen sier hun at det nok var ren innbilning, og det kan godt være. Poenget er at hun i sitt morsinstinkt fikk behov for å gi oss en fortelling som skulle hjelpe oss i det vi selv gikk hjemover i mørket på Hvaler. Hun som en beskytter for vår barndom ga oss en følelse av å ha en beskytter.

Dette er det neste JC skriver om i ”Hero with 1000 faces”. I det helten skal bevege seg ut i en forvirrende verden, mottar hun overnaturlig hjelp, gjerne i form av en beskyttende skikkelse. Fra norske folkeeventyr kjenner vi skikkelser som den gamle kjerringa, reven og til og med ulven trår hjelpende til. Gudmoren, jomfru Maria er skikkelser som går igjen i europeisk folklore. Svært ofte er denne hjelpen også din fare, Baba Yaga fra russiske folkeeventyr er et eksempel på dette, om du handler feil, spiser hun deg til beinet.

Blogglistenhits

48 posts in 48 hours: number thirtynine – The bearded woman #240 #folkloreThursday

Do you know this story?
I believe that the following story is a urban legend. This story is from the book: «Folkeminne Optegnelser Et utvalg” by Kristian Bugge published 1934 by Norsk Folkeminnelag.

It is a young student by the name of Steffen Sandsdalen from Larvik who is the informant. It does not say date of collecting, but Bugge lived in Larvik from 1905 to 1911 so the story is probably collected in that period.

The story is written down as follows:

One winter evening with frost the postman Jonassen was driving his sled from Larvik to Stavern. Approximately directly above the cave (a den for thieves), he met an old woman who greeted and begged to sit in the back of the sledge as she was so sick to bone and and had to be at a certain place before ten. «I am not allowed to have someone with me,» said Jonassen, «but since it is so important, I will let it go this time.»
The woman thanked and blessed him, and they drove on. After a while Jonassen heard that she began to fiddle with something and as he was a cautious man, he glanced back and saw the woman messing in the bag she had brought with her. But at that moment her veil slipped aside and he saw that she had a beard like a grown man. ”This is not good”, Jonassen thought, and threw quietly the whip into the snow. Shortly after he asked the woman to be so very nice to get off the sled and look for the whip, which he knew he had lost, for he dared not to walk away from his horse, he said.
Yes, she started looking. Jonassen called to the horse and away it went so fast as the horse could run. The woman cried and cried and ran after after the sled so the skirts flew around her legs. But no matter how good she was, to run, she could not cope with the horse and she had to give up. In the bag Jonassen found a long knife and a gun and they are still owned by his family.

Bearded women is a phenomenon that was often associated with so-called»freakshows». According to the legends there lived a woman named Wilgefortis in Portugal. She was a woman of a noble condition and promised to a king. To prevent the marriage, she asked for that her appearance had to be done so despicable that marriage plans were canceled. She was heard and had a beard. Her furious father crucified her. She was a saint with a special protection for women seeking liberation from marriage with violent men.

According to Bengt Af KlintBerg in his book «Råttan of pizza», this is a urban legend located throughout Europe. He says that the legend created a hysteria in Leeds in 1977. There was a strike so that the electric power was shut down, which in turn led to the buses refusing to run without street lights when the traffic was in chaos. People were depending on to hitchhike with each other and thus was the legend ”speeding the emotions.” The legend was linked to a mass murderer who ravaged there during the same period. The story is found in print way back to the beginning of 1800.

What usually happens in the urban legend, is that there is a woman who meets the «man dressed as a woman» and that story in that regard symbolizes the sexual threat that may occur when women are traveling alone. Not all legends are dealing with the beard, but it can be large hairy hands or trousers sticking out from under the skirt. There are also examples of men who are dressed as nurses. The tip of the story is that there are always left a weapon as a witness of a criminal act that was about to happen.

You can find variations of the story here and here.