Home Blog Page 627

Skapelsen av tekst

0

Forrige onsdag fortsatte vi ”masterstuntet” hvor vi arbeider mot en fortellerforestillig. Det er tre masterstudenter og jeg som deltar. Forrige semester hadde vi en arbeidsrytme hvor vi ved hvert møte leste en teoretisk tekst som vi diskuterte og så arbeidet vi med en fortelling. Mens vi gjorde dette lekte vi med ulike ideer på hva de skulle framføre.

Nå har vi kommet fra til fortellingen: ”Sigurd Fåvnesbane.” I prosessen nå arbeider vi med å finne en felles fortelling, en tekst som alle er med på å skape. Det er tilsvarende prosess vi arbeidet med under fortellerforestillingen om ”Harald Hårfagre”.

Sist onsdag så vi på Sigurds barndom, vi hadde tre tekster som vi leste igjennom. Deretter dekonstruerte vi tekstene ved at man skrev ned på syv lapper handlinger fra den delen av fortellingen vi arbeidet med. Lappene ble plassert rundt om i rommet og deretter improviserte fortellerne over lappene.

De små improvisasjonene ble satt i en rekkefølge, gjenfortalt og deretter gjort lydopptak av. Lydopptaket danner grunnlaget for et manus, men ikke manus i “teaterforstand”, snarere en struktur av scenarier.

I morgen arbeider vi videre og da er det Sigurds møte med dragen Fåvne som står i sentrum.

I år vil jeg feire 20 års jubileum som forteller. Følg med her.
Bøker jeg har skrevet her og her.

Blogglistenhits

Sjokket og hva bringer 2016

0
Sjøltatt bilde med selvutløser som ble blått.

Det var et sjokk å våkne opp til den triste triste nyheten om David Bowies død. Jeg satt senest i går og så på den siste videoen og tenkte på de verdener han evner å skape gjennom sin musikk:

Magisk, samtidsaktuell og forunderlig på samme tid. Og for ikke å glemme:

“Cat people” som man drømte seg bort i tenårene.

Vel, andre uke ut i det nye året. Og her er noen ord om noe av det jeg skal drive med i år. Denne uken er det “Den store Fortellerdagen”, min oppgave er primært å stimulere folk til å fortelle. Dette er jo en åndelig dugnad og mer rekker jeg ikke i år, dessverre. Denne måneden må jeg nemlig gjøre ferdig to bøker, samt at jeg er konsulent for et arbeid i Polen. I februar blir det forestillinger med både fortellerrazzia og den samiske dagen 6. februar. I tillegg arbeider jeg mot min jubileums forestilling i april. Det er altså mer enn nok å gjøre, men det jeg ser mest fram i mot for øyeblikket, er å reise til Ljungby i Sverige i juni, der har jeg ikke vært siden 1998. Dette er vel snart en av Europas lengstlevende festivaler.

Sjøltatt bilde med selvutløser som ble blått.
Sjøltatt bilde med selvutløser som ble blått.

Det er det som er fantastisk med å være fortellerkunstner, er alle mulighetene som byr seg. Et av mine mål dette året er å satse med på blogging. Jeg kommer til å søke FOU midler til dette, og det er vel den eneste søknaden jeg kommer til å skrive i år. Dette skal jeg skrive et innlegg om senere.

Uka er i gang og ha en god dag!

Bjørnen/The bear #folkloreThursday

0

Then the event finally back, and here is a new character in the series of characters from Norwegian folkbelief. In December, I focused on characters related to Christmas rather than following the alphabetical order. Here are the characters that I’ve already written about: alv, atterganger, bytting, julebukk and nisse.

In the folk belief there are two relations to bear. The first is where one treat the bear as an animal. According to the folk belief there was a special fear associated with bear and its relation to pregnant women. A bear could kidnap and bury or tear apart a pregnant woman, why are not told.

A bear could also kidnap boy child and raise him:

There was a bear who took a wife who was with child and tore her to pieces. The bear took the child with her to the den and there the boy grew up until he was three years old. Then some people found the den and took the child from the bear.
The boy was big and beautiful and he did not seem to starve. They killed the bear, even though the boy was trying to protect it.
The boy grew big and strong and was not afraid of anyone and when he met a bear he always spent some time with the animal.

Source: Ivar Aasen: Norske minnestykke I

The second factor is how humans can shapeshifte into a bear, this person wore a bearskin to take revenge or scare someone. The only thing that could trap a shapeshifter, was bullets made of silver. While the werewolf was a curse thrown upon a person, transforming into a bear was an act of will, and an ability of some humans.

There was once a man who never could keep the bear away his horses. The man did not know what to doFinally he heard talk of a horse that bears could not overcome. This horse he bought and immediately traveled with it to a pasture where he knew the bear would come. The man stayed there to see what would happen.

After a while the bear arrived and there was a fight between the bear and the horse. The horse defended itself well and the bear was finally tired and went away from the horse to a hill and sat down.
The man had been hiding himself and followed closely with his eyes the bear. But then he saw to his amazement see that the bear turned into a man, but not the whole man. The legs still belonged to a bear. The ”bearman” took out a pipe and began to smoke it. The man realized that there was witchcraft here. He raised his gun and shot the bear so it fell forward. When he arrived at the place where the bear was lying dead, he saw that it was his own neighbor lying where he expected to find the bear.

Source: Naturrigerne i den norske folketro Joh. Th. Storaker