Studentene på fortellerkunst arbeider mot å fremføre sine personlige fortellinger. De laget en dramalogg som fungerer som et manus, hvor man har tema innerst, deretter syv handlinger som legges rundt tema.

Så bygger de det oppover eller utover med å gjøre følgende:

– Aksjon indre bilder – her følger de en prosess hvor de veksler mellom å skape indre bilder og skrive ned erfaringer basert på den endre bildene.
– Aksjon kommentarer – de forteller til en partner som assosierer underveis og gir kommentarene tilbake til fortelleren.
– Fysiske aksjoner – de improviserte på ulike stasjoner for å få nytt repertoar inn i fortellingen
– Så skal de plassere inn følgende: metafor skapt basert på fortellingen, symboler (landskapet illustrerer det som skjer i fortellingen), bruk av dramatisk presens, strukturelle endringer: frampeik, analepse, prolepse, bruk av stillhet som en narrativ funksjon og bait/switch hvor de bygger forventningene for så å bryte dem med noe annet.

På den måten kan den personlige fortellingen bli noe mer enn en redegjørelse fra et levd liv.