I 2019 hadde forestillingen Vår premiere og nå har tiden kommet for å ta den opp igjen. Noe skal endres fra den forestillingen den gangen, for jeg var aldri helt fornøyd med verken materialet og måten den ble fortalt på. Jeg har ennå ikke helt klart å komme i dybden på historien og klarte å skape berøringspunkter.

Vår handler om en kvinne som blir en kriger og den underliggende tematikken er kvinner som blir fotnoter i et historisk perspektiv. Komponisten og musikeren Gyrid skal ikke lenger være med, (hennes valg) og inn kommer hennes venninne Kristin Bolstad – en musiker og komponist jeg har hatt lyst til å arbeide med, så det blir fint. Lydbildet blir da naturlig nok annerledes enn med Gyrid.

Forestillingen skal framføres på fortellerfestivalen 2021 – 20. mars for å være mer presis. Og videre skal vi lage en digital versjon på engelsk vi har fått støtte til. Vi denne sammenhengen er Adverse Camber – et produksjonsselskapet, Kristin og meg.

Den digitale versjonen blir en utfordring, for hvordan skape en god opplevelse hvor man har flere flater å forholde seg til. Uansett, dette er elementer som vi får ta etterhvert som de kommer. Nå skal jeg først og fremst arbeide med den tekstlige flaten, for å kalle det det.

Jeg skal ta bort deler, for å skape en bedre flyt og se om jeg kan hente opp temaer noe sterkere slik at forestillingen kan berøre mer enn det den har gjort så langt. Det er jo en stund siden, så forhåpentligvis har jeg vokst og utviklet meg siden sist gang den ble fortalt, som nå er over et år siden.