Kilde: Myths and myth-makers old tales and superstitions interpreted by comparative mythology av John Fiske

I en landsby i Auvergne var det en mann som var ute på jakt. Brått ble han angrepet av en ensom, men enorm ulv. Dyret sprang på den hjelpeløse jegeren. Jegeren kjempet for livet. I basketaket klarte han å kutte av ulvens ene frampot. Ulven forsvant og mannen plukket opp poten som bevis. Så bega han seg på hjemvei.

På veien traff han på en venn som han måtte vise poten til. Men da han tok poten opp av lommen, viste det seg å ikke være en ulvefot, men en kvinnes hånd med giftering. Den andre gjenkjente straks sin kones giftering. Han ble mistenksom og gikk for å finne sin kone. Han fant henne sittende ved ilden på kjøkkenet, hånden hadde hun gjemt under forkleet. Da mannen grep henne, så han at det han fryktet stemte. Der var det en blødende stump. Han overga henne til arresten. Deretter ble hun brent, foran flere tusen tilskuere.