Her følger en oversikt over kategorier av norske folkeeventyr med lenker til eksempler av kategorien. En slik oversikt er ofte greit å kunne vite om, når man leter etter fortellinger som man vil formidle. Samtidig skal man være klar over at andre kulturer deler fortellinger inn på andre måter.

Regle – og remseeventyr er noe av den enkleste form for fortelling. Fortellingen har en enkel handling som gjentas. Pannekaka er eksempel på regleeventyr og burde være kjent for de fleste.

Dyreeventyr er fortellinger hvor dyrene har hovedrollen, deres egenskaper er fremhevet for å fortelle noe om menneskene mindre positive egenskaper, de parodierer menneskelig adferd på en humoristisk måte. Et eksempel på denne typen fortelling er radarparet reven og bjørnen.

Lyveeventyr – ofte slått sammen med kategori skjemteeventyr – er korte og løgnaktige fortellinger og ligner vitser eller de mer moderne fiskehistoriene det vil si personlige fortellinger om store fisk man har fanget. Her er et eksempel.

Skjemteeventyr hadde en politiske betydning og på 1800 tallet ble det brukt for å kanalisere misnøyen folket hadde mot autoriteter, og som vi i dag finner i en del av eventyrene som tar for seg prester og så videre. Disse fortellingene tar for seg forholdet mellom mennesker.
Eksempel for denne type fortelling er Pål Andrestua. I lenka finner du også en podkast hvor Øystein Vestre og jeg snakker om denne fortellingen.

Gutten og det dumme trollet også kalt det dumme trollet tar opp den klassiske kampen mellom ”David og Goliat”. Askeladden som kappåt med trollet burde være kjent for de fleste og er en representant for denne sjangeren.

Novelle eventyr – ligner med undereventyr (se under), men her mangler den magiske verden. Det brutale folkeeventyret Kjæresten i skogen er et eksempel på novelle eventyr.

Undereventyr – denne kategorien eventyr blir også kalt for det egentlige eventyret. Undereventyr er kjennetegnet ved at de er lange og flerepisodiske, de manifesterer en magisk verden hvor helten eller heltinnen fører strid mot overnaturlige krefter med hjelp av gode hjelpere. og må løse en rekke oppgaver. En god representant er Rike Per Kremmer, et folkeeventyr alt for få forteller.

Religiøse eventyr eller legende eventyr – her er det kristen moral og innhold som er i fokus. Fortellingene har bibelske hovedpersoner slik som Gud og St. Peter som er ute og vandrer. Eksempelet her er et tsjekkisk folkeeventyr.

Etiologiske eventyr har noe av det samme i seg som religiøse eventyr, men fortellingene er korte og tar for seg opphavet til for eksempel oppførsel blant dyr. Fortellingene er også kalt opphavssagn. Her om hvordan grågåsa ble som den ble.

Erotiske folkeeventyr – som kategorien tilsier, her handler det om erotikk, og i Norge, ofte av det mer vulgære slaget. Humor er sentralt som du kan se her.