Kilde: Norske eventyr og segnir – uppskrivne av Sophus Bugge og Rikard Berge, Gyldendalske boghandel Nordisk forlag, Kristiania 1909

Det var en gang en mann som het Tykkebonde. Han åt opp syv lass med grøt og syv liter med melk, og så gikk han ut på en vei. Og den første han møtte, det var hest Trave. «God dag hest Trave!» sa Tykkebonde. «God dag Tykkebonde!» sa hest Trave. «Nå har jeg ett syv lass grøt og syv liter melk, og nå eter jeg opp deg også, jeg hest Trave!», sa Tykkebonde. «Jeg traver unna jeg, Tykkebonde,» sa hest Trave. Men Tykkebonde åt ham opp straks han.

Så gikk han et lite stykke til og så møtte han ku Springe. ««Nå har jeg ett syv lass grøt og syv liter melk og hest Trave med og nå eter jeg opp deg også, jeg, ku Springe!», sa Tykkebonde. «Jeg springer unna, jeg, Tykkebonde», sa ku Springe. Men så åt han opp henne også.
Etter en liten stund møtte han kalv Skånke, «Nå har jeg ett syv lass grøt og syv liter melk og hest Trave og ku Springe med og nå eter jeg opp deg også, jeg, kalv Skånke!», sa Tykkebonde. «Jeg springer unna, jeg, jeg,» sa kalv Skånke. Men så åt Tykkebonde den også.
Så gikk han et stykke til og møtte bukk Blinde. «Nå har jeg ett syv lass grøt og syv liter melk og hest Trave og ku Springe og kalv Skånke med og nå eter jeg deg med bukk Blinde!» «Jeg springer unna, jeg!» svarte bukk Blinde; men idet samme åt Tykkbonde ham.

Så gikk han igjen et stykke, og da møtte han hare Hoppe. «Nå har jeg ett syv lass grøt og syv liter melk og hest Trave, ku Springe, kalv Skånke og bukk Blinde; nå eter jeg deg med hare Hoppe!» sa Tykkbonde. «Jeg hopper unna, jeg Tykkbonde,» sa haren; men i det samme åt han ham også.
Så gikk han et langt, langt stykke, og så møtte han ekorn Rumpe. «God dag ekorn Rumpe!, sa Tykkbond. «God dag Tykkbonde,» sa ekorn Rumpe. «Nå har jeg ett syv lass grøt, syv liter melk, hest Trave, ku Springe, kalv Skånke, bukk Blinde og hare Hoppe og nå vil jeg ete opp deg også ekorn Rumpe!» sa Tykkbonde. «Jeg flyr opp i dette tre, jeg Tykkbonde!» sa ekorn Rumpe. Så ville Tykkebonde etter, men så rev han i stykker magen sin og du kan tro grøten velte og melken rant og hesten travet og kua sprang, og kalven skankede og bukken blindede og haren hoppet og ekornet satt opp i treet og skrattet og lo.