I morgen drar jeg til Roma for å undervise skuespiller – og dramaturgi studenter og temaet er norrøn mytologi. Jeg tar med meg følgende fortelling i kofferten:

Endelig en gang falt det seg slik at Tor fikk liste seg inn i Jotunheim og mette sitt hat mot jotnene. Han hadde lagt seg til å sove, men savnet hammeren da han våknet. Han ble skrekkelig vred, men søkte straks råd hos Loke, og Loke bød seg til å lete etter Mjollne om Frøya ville låne ham sin fjærham. Det var Frøya straks villig til. Loke fløy så til Jotunheim og kom til Trym tursedrotten som satt på en haug og flettet gullbånd til hundene sine og klippet manen på hestene sine.

«Hva nytt hos æser, hva nytt hos alver? Hvorfor er du kommet alene i Jotunheim?», spurte Trym. «Det står ille til,» svarte Loke. «Er det du som har gjemt Tors hammer?» «Ja», svarte Trym. «Jeg har gjemt den åtte raster under jorden, og ingen mann henter den att førenn han fører meg Frøya til hustru.

Dette fortalte nå Loke i Åsgard, og sammen med Tor gikk han til Frøya for å spørre henne om hun ville blir Tryms hustru. Frøya raste, fnyste av sinne, salen skaket og skalv under henne, av spratt det det breie Brisingesmykket: «Gal etter mannfolk måtte jeg være om jeg dro med deg til Jotunheimen.»

Så gikk æsene til tings og holdt råd om hva de nå skulle gjøre. Men ingen visste noen utvei førenn Heimdal gav det råd at de skulle kle Tor ut som Frøya med Brisingesmykket og alt som ellers hørte til. Tor syntes det var en stor skam, men til sist gav han etter. Han ble utkledd med brudelin og Brisingesmykket, fikk nøkler som klirret i beltet, hodeduk og kvinneklær. Loke kledde seg ut som terne og fulgte med.

Tors bukker ble spent for, og de kjørte avsted så bergene revnet og jorden stod i lue. Da de nærmet seg tursekongens gård, bød Trym jotnen stå opp og pynte benkene før bruden trådte inn. «Jeg har gullhornede kyr og svarte okser, fullt opp av skatter og fullt opp av smykker,» sa Trym, «bare Frøya mangler jeg ennå.» Da det nå led på kvelden, ble det satt fram mat for de to som var kommet. Tor spiste alene en hel okse, åtte lakser og all den godmat som var laget til kvinnene, og dertil drakk han tre såld mjød.

«Har noen sett en brud bite hvassere og bredere og drikke mer mjød?» sa Trym. «I åtte dager har Frøya ikke smakt mat,» sa Loke, «slik lengtet hun etter Jotunheim.»

Trym bøyde nå hodet inn under linet og ville kyse bruden, men hun satte så hvasse øyne på ham at han for tilbake. «Hvorfor har Frøya så bistert blikk? Det brenner ild av øynene hennes.» «I åtte netter har Frøya ikke sovet,» sa Loke, «slik lengtet hun etter Jotunheim.» Da kom den fæle gamlemor inn og bad om brudegave. Trym bød at Mjollne skulle bli båret inn og lagt i brudens skjød så de kunne bli viet sammen. Men da Tor atter så sin hammer, lo hjertet i hans bryst. Først drepe han Trym og så gamlemor, og knust jotnens hele ætt.

Slik fikk Tor igjen sin hammer.