Kvinne – og kjønnsroller er alltid et omdiskutert tema innenfor muntlig fortellerkunst. Jeg opplever det ofte at for eksempel studenter har vanskeligheter med å fortelle folkeeventyr, fordi de opplever kjønnsrollemønsteret som avleggs og umulig å identifisere seg med. Folkeeventyr fortelles for den tiden de representerer. Problemet er at når folkeeventyr har blitt skrevet ned, er det mange som behandler fortellingene som en ferdig tekst og tenker ikke over de kulturelle kodene som referer til den tiden de ble skrevet ned i. En tradisjonell fortelling er ikke ment å være en ferdig nedskrevet tekst, men er en fortelling som først kommer til live når de formidles i en muntlig situasjon og kan derfor også endres for den tiden og situasjonen de fortelles inn i.

Et annet poeng, er at selv om folkeeventyr har et avleggs kjønnsrolle mønster, har de også andre motiver som beveger seg på tvers av tid og sted, slik som å ta parti med de svake i et samfunn, den manifesterte håpsdimensjonen, adressere ubehagelige temaer som incest og lignende.

Uansett, her er en liste over fortellinger med kvinnelige protagonister. Klikk på titlene til fortellingene og du får lest hele fortellingen.

Jenta og hodeskallen

I fortellingen fra Sibir møte vi en ung kvinne som på sett og vis må skape sin egen skjebne.

Prinsen som giftet seg med sin bedre halvdel

Selv om fortellingen ikke begynner med en kvinnelig protagonist, er det hun som gjennom kløkt ender som den seirende part til sist.

Daphne

Denne greske myten handler om overgrep mot en kvinne som ønsker å leve alene uten menn i sitt liv.

Da passer det også å legge en lenke til Mary Beards forelesning om kvinner og makt. Du kan se og høre det her.

Hvem er den mektigste, rikeste og mest ærede mannen i hele verden?

Denne fortellingen er for de som ønsker en religiøs dimensjon i en fortelling. Folkeeventyret er delt i to, første del handler om en prins. Den andre delen om en kvinne som må ta seg av og forsørge den syke prinsen.

Gunhild – en fortelling fra kongesagaene

Som du ser av tittelen, er dette en fortelling fra kongesagaene. Gunnhild er en trollkyndig kvinne som klarer å redde seg ut av en litt kinkig situasjon.

Leopardkvinnen

Dette er for meg en favoritt fortelling, en fortelling om en kvinne som ikke er redd for å vise styrke. Fortellingen kommer fra Vest-Afrika.

Den kalde kvinnen

Kvinnen er kanskje ikke protagonisten i den japanske fortellingen, men hun er en fascinerende karakter og helt avgjørende for plottet.

Kvinnen som ikke lot seg lure

I fortellingen er det en kvinne som blir forsøkt utnyttet. Men hun vet å ta igjen.

Den upålitelige jenta

En fortellinger fra Liberia, to jenter skal krysse en elv, men bare den ene klarer det.

Ulykke

Et italiensk folkeeventyr som jeg på en eller annen måte opplever en slags nærhet til. Jeg tror jeg kjenner meg igjen i fortellingen, hvor man vandrer fra tenårene til å bli voksen og større aksept for den man er.