Kilde: The seven Swabians, and other German folktales av Anna E. Altmann

Maria vandret sorgfull over en eng mens hun sørget over tapet av sin sønn Jesus. Der møtte hun en liten markmus. Markmusen spurte Maria: “Hvorfor sørger du?”.
“Skulle jeg ikke sørge? Jeg har mistet min eneste sønn,” svarte Maria.
Da sa markmusen: “Jeg mistet alle mine ni sønner, alle på en gang da en ku tråkket på mitt rede.” Maria smilte til den lille musen. Og folk sier at om ikke Maria hadde smilt, ville hele verden ha vært fortapt.