Ofte trenger vi en kort fortelling for å understreke et poeng i et møte, på en konferanse eller i andre sammenhenger.

Her har du en liste på ti fortellinger som kan egne seg i ulike situasjoner. Trykk på titlene til fortellingene og du kommer til selve fortellingen.

Kunnskapens makt handler om hvordan en musemor klare å skremme vekke en katt.

Lommetørkle er et sagn det finnes mange varianter av – lommetørklet for en symbolsk funksjon for hvordan livet kan endre seg.

Tresverdet er en herlig fortelling om hvordan man kan utnytte en situasjon. Fortellingen er litt lengre enn de andre presentert i dette innlegget.

Dette skal også forsvinne – en fortelling om det forgjengelige.

Skyggen – Hodja er en karakter som går igjen i mange fortellinger. Han er også karakter i fortellingen Beste bordplassering.

Alt henger sammen, er en fortelling som egner seg i økoperspektiv.

Kona som ville ha grå sauer – når noen gir deg en gave, bør man være fornøyd med det!

Abu Kasems sandaler – dette er en lengre fortelling, men en favorittfortelling! På et vis kan man si at det er et miljø perspektiv over fortellingen.

Trekvinnen – en dilemma fortelling som kan brukes for å belyse flere perspektiver.

God fortelling!