Den immaterielle kulturarven

Den immaterielle kulturarven

Jeg vil i to år framover sitte i kulturrådets fagkomite for den immaterielle kulturarven og har de to siste dagene sittet fordypet sammen med den andre medlemmene i søknader. I motsetning til andre fagområder skal vi ikke rådgi i forhold til penger, men hvem som kan...