Et undervisningsopplegg fra 1 desember 1998

Et undervisningsopplegg fra 1 desember 1998

Jeg har sittet og sortert i gamle dokumenter og fant noen gamle undervisningsopplegg. Dette opplegget er fra 1. Desember 1998 og jeg må medgi at noen øvelser er med meg fortsatt. Muntlig fortelling desentralisert, Oslo 01/12-98 «Fortellerforløp» 1. Beskjeder og...