Arbeid med gester

Arbeid med gester

Gester er sentralt innenfor kommunikasjon. Forskning viser (ja en floskel og kilden er ikke tilgjengelig her) at gester hjelper med å forstå meningen i et innhold. Som forteller er bruk av gester også en estetisk dimensjon. Gjennom å kunne noe om gester, kan man bruke...