Det går rykter om………..

Det går rykter om………..

I disse ”fake news” dager trodde jeg kanskje at ryktene ikke lenger har noen funksjon i det offentlige rom. Sosiale medier er jo bildestyrt og rykter er ordspor som ofte ikke kan styres av bilder og jeg ville tro at sosiale medier kunne erstatte ryktene med et annet...