Rutiner

Rutiner

Jeg er fryktelig dårlig på rutiner. Mot slutten av uken tenker jeg: fra mandag av da skal jeg……. Mandagen kommer og jeg har utsatt det en uke og slik går det året igjennom. I dag morges tenkte jeg at nå skal jeg få igang førtiminutters vandringen igjen. Og...