Fortelleren som forteller for små barn

Fortelleren som forteller for små barn

Jeg har tidligere skrevet om den norske fortellerstilen her på bloggen. Jeg har gått igjennom folkloristen Richard Berges redegjørelse for de tre ulike eventyrstilene og jeg har gjort en liten spørreundersøkelse blant fortellere. For tiden er jeg ute og observerer og...
Den norske fortellerstilen

Den norske fortellerstilen

Jeg har igjennom flere innlegg skrevet om folkloristen Richard Berges analyse av den norske fortellerstilen som jeg vil kalle det. Det interessante for meg er hvordan Berge redegjør for det han mener er tre ulike fortellerstiler blant norske fortellere på slutten av...
Norsk eventyrstil – den siste artikkelen

Norsk eventyrstil – den siste artikkelen

Jeg har tatt for meg de ulike artiklene folkloristen Richard Berge har skrevet om den norske eventyrstilen. I denne artikkelen utgitt 1933 tar Berge primært for seg titlene på eventyrene. Men først skriver Berge om fortelleren Olav Tjørnstaul født 1846 og som Berge...