Oterhammen

Oterhammen

Følgende eventyr er nedskrevet av Regine Normann. Normann som levde 1867 – 1939 og var både forteller, lærer og forfatter. Normann har nok satt sitt dikteriske preg på fortellingene, de er mer utfyllende enn det du normalt finner i en samling av folkeeventyr....