16 år siden

16 år siden

Ufattelig at det er seksten år siden Isak ble født, i går. Isak var da bitte, bitte liten. Han var et prematurt barn som måtte tas før tiden. Isak hadde sluttet å vokse. Egentlig var det ganske dramatisk, akkurat før Isak skulle tas ut av den tryggheten han da befant...