Hanen og orrhanen

Hanen og orrhanen

Følgende lille fortelling skrevet ned 1924. Hanen og orrhanen ønsket begge å leve med menneskene, men det var plass til kun en av dem. Nå var ingen av dem spesielt flyvedyktige, likevel bestemte seg for å kappfly for å avgjøre hvem som skulle bli husdyr. Som sagt...