Folkeeventyr

Folkeeventyr

Folkeeventyrene har «utviklet seg gjennom en muntlig tradisjon og tilhører et kollektiv repertoar (Amilien, 2002). De norske folkeeventyrene ble samlet inn i en periode fra 1835 – 1920, «i et Norge som i det vesentlige var et jordbruksland og der et flertall fremdeles...