Fortellingen

Fortellingen

  Den store læremesteren i muntlig fortellerkunst er fortellingen selv. Den kan sees på som et område hvor koden til forståelse, språk og uttrykk ligger. Det heter seg at en forteller velger ikke fortellingene, men fortellingene velger deg. Dette er ikke noe...