Det upersonlige i det personlige

Det upersonlige i det personlige

I prosjektet ”Min sønn er død” har vi med følgeforskere. Ole Hval er en av dem. Han er tilstede ved enkelte prøver og observerer og reflekterer og basert på dette skriver han tekster som jeg forsker videre på. Her er hans andre tekst. Første punkt på agendaen er å øve...