Olav den hellige

Olav den hellige

Kilde: Norske sagn, første samling, B. Bislie, Kristiania, B.L. Hallings Boghandels Forlag, 1888 Da Olav den Hellige drog om fra Bygd til Bygd for å innføre den kristne tro og bygge kirker i de hedenske templers sted, fikk han mye mostand, ikke kun av gjenstridige...