Litt om å lytte

Litt om å lytte

Her en dag sto det en artikkel på NRK nett om ”å høre sammen”, du kan lese artikkelen her. Som forteller vet man at fortellingen får et eget liv når lytteren begynner å skape. Fortfatteren P.L. Traves skrev engang: “Listening is the first lesson to be learned from the...
Å like er å være lik #likmeg

Å like er å være lik #likmeg

I lik n1 (norr. lík ‘form, legeme, lik’)dødt legeme, dødt menneske ligge l- ligge på likseng til begravelsen; være død / det skjer bare over mitt l-jeg vil gjøre alt for å hindre det / gå over l- ikke sky noe middel / seile med(et) l- i lasten (etter H....