Når det du skaper er ingenting

Når det du skaper er ingenting

Hva driver du egentlig med? Ja, det er et spørsmål som stadig kommer tilbake når man driver med det muntlig fortellerkunst. Det er et utmattende spørsmål fordi det er mange ting der som antyder at jeg faktisk ikke bidrar med noe samfunnsnyttig. Jeg stortrives i det...
Ran og hennes døtre og hvordan Heimdal ble til

Ran og hennes døtre og hvordan Heimdal ble til

Dette materialet fra norrøn diktning har jeg skrevet om flere ganger her på bloggen, men en liten gjenvisitt med rikdommen er vel ikke bortkastet. Norrøn mytologi har ikke fått den samme oppmerksomheten som greske myter og det er nok flere grunner til det. Reiser du...
Norrøne fortellinger

Norrøne fortellinger

Når man hører ordet norrønt, tenker man kanskje automatisk norrøn mytologi. La meg heller kalle det norrøn diktning, fordi materialet består av mer enn mytologi. Uansett, her er en liste over fortellinger hentet fra norrøn diktning jeg har som innlegg her på bloggen....
Sleipner ble født

Sleipner ble født

Kilde: Snorre Sturlasson Det var en gang tidlig i den første tiden gudene bodde her, da de hadde satt opp Midgard og bygd Valhall, da kom det en byggmester og bød seg å bygge en borg for dem på tre halvår; den skulle være trygg og sikker mot bergrisene, om så skulle...
Kvinner i gammel tid

Kvinner i gammel tid

Den siste fagboken jeg har lest er “Women in Old Norse Society” av Jenny Jochens. Hun har primært brukt sagaer som sitt kildemateriale for å finne ut av hvilken stilling kvinnene hadde i en brytningstid mellom det hedenske og kristne samfunnet, og hvordan dette blir...