Skadefro

Skadefro

Hun var sorgfull og rasende. Hun spente sine ski, tok sine våpen og reiste, over viddene, nedover fjellene, gjennom Midgard til hun nådde Åsgard. Gudene var forbauset over at hun alene kom i kamp mot dem. Men de møtte henne og Odin sa: «I stedet for kamp, er det ikke...