Litt om grep i norrøn diktning

Litt om grep i norrøn diktning

Jeg har en relativ stor interesse for norrøn diktning. Når det gjelder skaldenes diktverk i den norrøne diktningen har det vært populært å bruke ”tekstlån” teorien som analyseverktøy for å forstå diktene. Det vil si at dikteren låner fra eldre tekster, et lån...