Norrøn diktning og minne

Norrøn diktning og minne

Det er utgitt et verk som heter: Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies Interdisciplinary Approaches, Ed. by Glauser, Jürg / Hermann, Pernille / Mitchell, Stephen A. Dette er et stort verk som jeg har fått lese deler av. Verket er som en antologi, med ulike...