Gode naboforhold

Gode naboforhold

I forrige innlegg skrev jeg om ”naboen”. Flere sagn om de underjordiske handler om å opprettholde et godt naboskap, ta hensyn til de man bor i nærheten av. Sagnene har nok blitt fortalt for å ivareta visse normer, de har fått en symbolsk funksjon for å opprettholde en...