Erfaring

Erfaring

I artikkelen “Erfaring og mimesis” drøfter Dag T. Andersson Walter Benjamins teori knyttet til hva erfaring er. I følge Andersson søker Benjamin den genuine erfaring (s. 2) som er iferd med å fortrenges av opplevelsen. Denne erfaringen er et historisk fenomen. Men...
Kullbiteren og gode hjelpere

Kullbiteren og gode hjelpere

Du vet jo at jeg interesserer meg for troll. Hvem er den som makter å nedkjempe et troll? Når man leser norske folkeeventyr framstår hovedpersonen som usedvanlig normal, det er som om normaliteten gjør det slik at hovedpersonen skiller seg ut, for resten av den verden...