10 fortellinger om livsmestring

10 fortellinger om livsmestring

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner definerer, i rapporten «Livsmestring i skolen For flere små og store seiere i hverdagen» definerer begrepet livsmestring på følgende måte: ”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den...