Det autentiske

Det autentiske

I går fortalte jeg på Oslo S. Jeg traff en lytter som var fremmed, men likevel fløt samtalen etter fortellingene. Nå er det spesielt å fortelle på et sted som Oslo S, men vi dannet vårt rom gjennom fortellingene og det kan være at det var flere som lyttet, det vet jeg...