Hvem er latest?

Hvem er latest?

(Marokko) Det var engang en rik mann med tre sønner som døde, og i sitt testamente sa han at hele hans formue skulle gå til den lateste av sønnene. Nå var det slik at alle var urimelige late, men de ble ikke enige om hvem som var latest av dem. Tilslutt ble de enige...