Del litt på kaka #539

Mat og fortelling har også et mer grunnleggende forhold. Det handlet om å overleve, om å få mat og overleve matjakten uten selv å bli spist eller tatt. Og dette forholdet fører også til et behov for å fortelle; det handlet om å forvalte og videreføre en kunnskap og om...

En fugl i hånden #531

Dette er en fortelling du finner i flere varianter; en fortelling som også har funnet nye variasjoner i vår tid. Fortellingen er enkel og talende og dermed lett å bruke i flere sammenhenger hvor det har funnet en ny intensjon og form. Denne fortellingen er fra den...

Krangelen #509

Kroppens krangel Jødisk fortelling Kilde: Simon Johnson, Jewish fairytales and legends En gang levde det en konge i Persia som ble så syk at han var døden nær. Legene som behandlet han sa at det eneste som kunne hjelpe kongen var om han fikk drikke melk fra en...
Sannheten og fortellingen

Sannheten og fortellingen

Dette er opprinnelig en jødisk fortelling du finner mange varianter av. Fortellingen er en del av mitt faste repertoar og jeg bruker den ofte i situasjoner som kurs hvor fortelling er et mer ukjent fenomen. Her har jeg nedskrevet den slik jeg forteller fortellingen....

Rettsaken #492

Inkvisisjon var en kristen eller kanskje mer korrekt (?) å si en kirkelig forfølgelse. En inkvisitor ledet rettsakene og var oppnevnt av paven. Denne fortellingen er hentet fra boken “While standing on one foot”, en bok som anbefales da den har en rekke dilemmaer som...