Talmudisk utregning

Talmudisk utregning

Etter måneder med forhandlinger med myndighetene fikk en Talmudist (jødisk lærd som kjenner og kommenterer Talmud) fra Odessa tillatelse til å besøke Moskva. Han gikk på toget og fant et tomt sete hvor han satte seg ned. Ved neste stopp kom en ung mann på toget og...
Når man elsker fortellinger

Når man elsker fortellinger

Kilde: While Standing on One Foot: Puzzle Stories and Wisdom Tales from the Jewish Tradition, Nina Jaffe, Steve Zeitlin Det fortelles at når Baal Shem Tov (den åndelige lederen og grunnleggeren av Hasidisme i Øst – Europa) hadde problemer han ikke kunne løse, ville...
Del litt på kaka

Del litt på kaka

Mat og fortelling har også et mer grunnleggende forhold. Det handlet om å overleve, om å få mat og overleve matjakten uten selv å bli spist eller tatt. Og dette forholdet fører også til et behov for å fortelle; det handlet om å forvalte og videreføre en kunnskap og om...
En fugl i hånden

En fugl i hånden

Dette er en fortelling du finner i flere varianter; en fortelling som også har funnet nye variasjoner i vår tid. Fortellingen er enkel og talende og dermed lett å bruke i flere sammenhenger hvor det har funnet en ny intensjon og form. Denne fortellingen er fra den...
Krangelen

Krangelen

Kroppens krangel Jødisk fortelling Kilde: Simon Johnson, Jewish fairytales and legends En gang levde det en konge i Persia som ble så syk at han var døden nær. Legene som behandlet han sa at det eneste som kunne hjelpe kongen var om han fikk drikke melk fra en...