Nattergalen

Nattergalen

En fortelling fra Iran. Det var engang en kjøpmann som elsket å høre nattergaler synge. Derfor holdt han en i bur. Nattergalen var der ulykkelig, men kjøpmannen ignorerte de ulykkelige tonene i fuglens sang. En dag skulle han ut på en reise, og da ville han passere...