Jeg har hørt den så mange ganger

Jeg har hørt den så mange ganger

I en lang periode var det en fortelling som gikk igjen på fortellerkvelder, festivaler og ikke minst eksamener. Fortellingen ble en standard eksamensfortelling. Det er forståelig, for fortellingen er god, men som ofte memorerte ”fortellerne” teksten slik den befant...