Fjortende desember: Huldrefesten

Fjortende desember: Huldrefesten

Det var en prest som var ute og red en julekveld. Det var mørkt ute, så han bestemte seg for å ta en snarvei over haugene. Mens han red der, fikk han se at det lyste fra en haug. Da han kom nærmere, fikk han se at det var en haug som var løftet opp på noen stolper,...
Attende desember: Huldrebryllup

Attende desember: Huldrebryllup

Kilde: Olsen, Ole Tobias, 1912, Norske folkeeventyr og sagn, Kristiania, Cappelen En gang skulle Hans Nikolaisen fra Lurø reiste ut på fangst. Han rustet seg med niste, gevær og øvrige fangstredskaper for å være borte i fire eller fem dager. Da han var ferdig, seilte...