Horunger

Horunger

Da jeg fikk barn for tretti år siden, hvor barnets far for omverden forble anonym var det belagt med en del skam. Når Daniel først var født, bedret det seg noe. Men å være gravid opplevdes som såpass ille at jeg reiste til utlandet. Jeg kom tilbake før jeg skulle føde...