Kort historikk over muntlig fortellerkunst

Kort historikk over muntlig fortellerkunst

Når vi snakker om muntlig fortellerkunst, får vi et bilde av at dette er en gammel kunstart. Men å få en oversikt over historikken er å prøve å strekke seg over flere fagfelt samtidig. Pellowski knytter den muntlige fortellerkunstens renessanse til bibliotekene i USA...