Mer for å forstå nærvær

Mer for å forstå nærvær

Jeg har tidligere skrevet om Gumbrect og nærvær og i artikkelen «Presence achieved in Language», er det mulig å forstå litt mer om han mener med nærværet. Også her kritiserer han hermeneutikken og kunnskapen som erverves gjennom fortolkning. Han er også kritisk til at...