Bjørnen som skulle gjelle

Bjørnen som skulle gjelle

Til denne noe merkelige fortellingen har jeg brukt to varianter hvor den eldste ble nedtegnet i 1881. En mann gikk i skogen og der traff han på en bjørn. Bjørnen grep tak i mannen og ønsket å holde han fanget. Mannen ba så vakkert om å gå hjem til kona etter et ærend,...