Vår 2021

Vår 2021

I 2019 hadde forestillingen Vår premiere og nå har tiden kommet for å ta den opp igjen. Noe skal endres fra den forestillingen den gangen, for jeg var aldri helt fornøyd med verken materialet og måten den ble fortalt på. Jeg har ennå ikke helt klart å komme i dybden...
Monstermyter for de minste

Monstermyter for de minste

For en del år siden skapte jeg et prosjekt kalt Monstermyter, den gangen beregnet på barn i skolen. I forestillingen deltok en med-forteller og en musiker. I forestillingen ble det fortalt en rekke fortellinger fra ulike kulturer med monstre. Elever hadde på forhånd...
Fellesskapet

Fellesskapet

Den tredje kategorien av minner viktig for identiteten, er det kollektive minnet. Dette ligger nær det kulturelle minnet, men det kulturelle minnet rommer fortiden, mens det kollektive minne også kan romme nåtiden. Det kollektive minnet er hendelser som styrker eller...