Fellesskapet

Fellesskapet

Den tredje kategorien av minner viktig for identiteten, er det kollektive minnet. Dette ligger nær det kulturelle minnet, men det kulturelle minnet rommer fortiden, mens det kollektive minne også kan romme nåtiden. Det kollektive minnet er hendelser som styrker eller...
Prolog til forestillingen Vår

Prolog til forestillingen Vår

Dette er prologen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne før du kommer til forestillingen. Det vil også være en epilog til forestillingen som sendes til de som har vært tilstede på...
Sverdet Tyrfing

Sverdet Tyrfing

I forestillingen Vår forteller vi om Hervor. Hun har arvet et sverd fra sin far, som hun selv har hentet ut av hans grav på en øy. Hun reiser fra øya og drar videre bærende på sverdets fortelling. Fortellingen om Tyrfing. Den delte hun flittig med alle de hun møtte...
Noen ord om metodeutvikling

Noen ord om metodeutvikling

Metodeutvikling var et tema på «Ettersnakk» på festivalen. Da komponisten og jeg begynte vårt arbeid med «Stjæle sølvender» tok vi utgangspunkt i folkeeventyret «Askeladden som stjal sølvendene til trollet.» Jeg hadde et forhold til dette folkeeventyret fra før og...